Chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Theo quy định tại Điều 51 Luật Người khuyết tật thì những người khuyết tật đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng thì không được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nữa.

Căn cứ pháp lý: Điều 51 Luật Người khuyết tật

Trường hợp một người vừa thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi, vừa hưởng chính sách với người khuyết tật thì chỉ được hưởng một chế độ trợ cấp xã hội đối với mức cao nhất.

 

Người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

b) Có sức khoẻ và kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi;

c) Có nơi ở ổn định và nơi ở cho người cao tuổi;

d) Có điều kiện kinh tế;

đ) Đang sống cùng chồng hoặc vợ thì chồng hoặc vợ phải bảo đảm điều kiện trên.