Xuất khẩu lao động

Một số điều cần lưu ý khi đi làm việc ở nước ngoài thông qua một công ty dịch vụ:

- Thông tin cụ thể về công ty tuyển dụng ( có giấy phép hoạt động hợp pháp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp hay chưa);

- Thông tin liên quan đến hợp đồng theo đơn hàng đã được Cục quản lý lao động ngoài nước thẩm định (tra trên danh sách Hợp đồng đã được chấp nhận ở trang thông tin điện tử www.dolab.gov.vn để biết thêm chi tiết- tiêu chuẩn tuyển chọn, ngành nghề, chi phí xuất cảnh, thời gian làm việc, mức lương, điều kiện ăn ở, bảo hiểm…)