An toàn vệ sinh lao động

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp, tác động đối với người lao động, bệnh xảy ra từ từ hoặc cấp tính. Một số bệnh nghề nghiệp không chữa khỏi và để lại di chứng. Bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được.

Nguyên tắc chung đề xác định bệnh nghề nghiệp là:

1. Đối tượng xác định phải có căn cứ tiếp xúc với yếu tố độc hại trong quá trình lao động đủ thời gian đảm bảo có thể gây bệnh. Thời gian đảm bảo tùy loại bệnh do Bộ Y tế quy định. Căn cứ tiếp xúc là kết quả đo môi trường lao động trong thời gian đối tượng làm việc và hồ sơ quá trình làm việc có xác nhận của chủ sử dụng lao động.

2. Phải có các dấu hiệu, triệu chứng của bệnh theo tiêu chuẩn xác định bệnh do Bộ Y tế quy định với từng loại bệnh.

3. Cơ sở y tế khám xác định bệnh phải có khoa, phòng khám bệnh nghề nghiệp được Bộ Y tế chấp thuận đủ năng lực chuyên môn.

4. Phải được hội chẩn và kết luận với ít nhất một Giám định viên của Hội đồng Giám định Y khoa.